Kiedy trafiamy do bazy BIK

Nasze dane trafiają do BIK za każdym razem gdy składamy wniosek o kredyt lub pożyczkę w banku lub SKOK-u współpracującym z BIK. Dotyczy to nie tylko informacji o udzielonych kredytach i pożyczkach, ale i zapytań, które bank lub SKOK wykonuje, aby zweryfikować naszą zdolność kredytową. Co to oznacza w praktyce? Załóżmy że pilnie potrzebujemy gotówki i składamy wnioski do pięciu banków, każdy kolejny bank widzi zapytania z poprzednich instytucji. Informacja o nas trafia do BIK również wtedy, gdy ktoś składa wniosek o udzielenie kredytu, w którym występujemy jako poręczyciel.

Po udzieleniu kredytu lub pożyczki, do BIK spływają informacje o terminowości regulowania przez nas rat. Dane te są aktualizowane przynajmniej raz w miesiącu, przez cały okres, w którym spłacamy kredyt / pożyczkę. Przechowywane będą co momentu całkowitej spłaty zobowiązania.

Jeżeli zechcemy, aby instytucje finansowe miały dostęp do naszej pozytywnej historii kredytowej także po spłacie zobowiązania, musimy wyrazić na to zgodę. Możemy to zrobić w banku lub SKOK-u, np. w momencie podpisywania umowy lub w dowolnej chwili w Centrum Operacyjnej Obsługi Klientów BIK. Dane będą przetwarzane wtedy tak długo, na jak długi okres wyrazimy zgodę, jednak nie dłużej niż 5 lat od spłaty zobowiązania. Zgodę możemy oczywiście w każdej chwili wycofać.

W sytuacji, gdy nasze zobowiązania nie są spłacane terminowo, a opóźnienie przekroczyło 60 dni (i upłynęło już 30 dni od otrzymania z banku lub skoku informacji o wystąpieniu opóźnienia oraz o zamiarze przetwarzania danych bez naszej zgody), wówczas BIK może przetwarzać nasze dane przez okres 5 lat od spłaty kredytu.

Nowelizacja ustawy Prawo bankowe z kwietnia 2007 r. (dostosowująca polskie regulacje do Dyrektyw UE) umożliwiła dodatkowo przetwarzanie danych dotyczących kredytów przez okres 12 lat od dnia spłaty zobowiązania dla celów statystycznych. Przetwarzanie danych w tym celu nie wymaga zgody, ale też nie wpływa w żaden sposób na naszą zdolność kredytową.

Napisz odpowiedź