Ocena punktowa BIK

Od jednej do pięciu gwiazdek lub od 192 do 631 punktów – tak ocenia nas BIK. Oczywiście im więcej punktów lub gwiazdek zdobędziemy, tym lepiej.

Co zrobić, żeby dostać najwyższą ocenę? Nie ma na to prostej recepty. System Biura Informacji Kredytowej analizuje wszystkie posiadane przez siebie informacje na nasz temat, a astępnie specjalnie skonstruowany algorytm wydaje ocenę punktową.

Co wpływa na ilość uzyskanych punktów / gwiazdek?
Największy wpływ na ostateczną ocenę ma jakość kredytów, czyli przede wszystkim terminowość ich spłacania. Jej waga to ok. 76 proc. ogólnej oceny punktowej. Jeżeli płaciłeś raty w terminie, podniesie to twoją ocenę punktową. Jeśli miałeś opóźnienia, ocena będzie niższa.

Drugą pod względem ważności kategorią jest aktywność kredytowa, czyli liczba spłaconych lub posiadanych aktualnie zobowiązań. Im dłuższa historia terminowo spłacanych kredytów, tym lepiej, bo dla pożyczkodawcy oznacza niższe ryzyko kredytowe. Dłuższej historii nie można jednak mylić z liczbą kredytów. Dużo zaciągniętych zobowiązań w krótkim czasie może działać na naszą niekorzyść, obniżając ocenę.

Kolejna kategoria poddawana analizie to wykorzystanie limitów kredytowych. Na scoring BIK wpływa w ok. 8 proc. Chodzi tu o limity kredytowe w rachunkach osobistych. Załóżmy, że wykorzystujesz je często i prawie w całości. Dla systemu BIK takie zachowanie oznacza wyższe ryzyko kredytowe.

Czwarta kategoria – ubieganie się o kredyty – ma co prawda najmniejszy wpływ na ocenę scoringową, ale ostatnio wywołuje sporo emocji. W tym przypadku system bierze pod uwagę to, jak często składasz wnioski o kredyt. Negatywnie może np. ocenić sytuację, kiedy klient w krótkim czasie pytał o kredyt w kilku bankach (każdy bank sprawdzał historię w BIK), po czym kredytu nie dostał.

Napisz odpowiedź